We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. Anna Przybylska

logo_orcid   logo_pbn   logo_google_scholar  
pracownik
adiunktka

Contact
a.przybylska@uw.edu.pl
Pokój: 402

Terminy dyżurów


Scientific activity

2020 – habilitacja, Wydział Socjologii UW

2007 – doktor, Instytut Dziennikarstwa, WDiNP UW

2000 – magister, School of Humanities and Social Sciences, Uniwersytet Amsterdamski

1998 – magister, Instytut Polityki Społecznej UW

Scientific interests

konsultacje społeczne; (nowe) media i władza; socjologia mediów; społeczności lokalne; teoria, metody i narzędzia deliberacji

Selected publications
  • ICT for Dialogue and inclusive Decision-Making, red. A. Przybylska, Peter Lang 2017. (także kilka rozdziałów autorskich i współautorskich w tej książce)
  • A. Przybylska, O potrzebie jakościowej zmiany w konsultacjach społecznych w mieście, „Przegląd Europejski” 2016, nr 41 (3), s. 148–166.
  • Deliberation and Democracy: Innovative Processes and Institutions, red. A. Przybylska, S. Coleman, Y. Sintomer, Peter Lang 2015
  • Socjologia uspołecznienia. Księga dedykowana Profesor Mirosławie Marody, red. A. Przybylska, M. Lewicki, S. Mandes, A. Przybylska, M. Sikorska, C. Trutkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2015.
  • Partycypacja obywatelska. Od teorii do praktyki społecznej, red. A. Przybylska, A. Giza, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2014.