We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk

logo_orcid   logo_pbn   logo_researchgate   logo_google_scholar  
pracownik
profesor

Contact
agiza@uw.edu.pl

Terminy dyżurów


Scientific activity

2006 — habilitacja, Wydział Filozofii i Socjologii UW

1985 — doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

1978 — magister, Instytut Socjologii UW

Scientific interests

marketing w perspektywie socjologicznej, rodzina w perspektywie interdyscyplinarnej, socjologia ewolucyjna, socjologia rodziny

Selected publications
  • 2017Uczeń czarnoksiężnika czyli społeczna historia marketingu. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
  • 2015: Socjologia po nowoczesności, czyli o społecznej odpowiedzialności nauk  społecznych. W: M. Lewicki, S. Mandes, A. Przybylska, M. Sikorska, C. Trutkowski (red.), Socjologia uspołecznienia. Księga dedykowana Profesor Mirosławie Marody (s. 39–59). Warszawa: Scholar.
  • 2014: (red., współred. A. Przybylska): Partycypacja obywatelska: Od teorii do praktyki społecznej. Warszawa: Scholar.
  • 2013: (red.): Gabinet luster. O kształtowaniu samowiedzy Polaków w dyskursie publicznym. Warszawa: Scholar.
  • 2012: (red., współred. M. Sikorska): Współczesne społeczeństwo polskie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Other

  • Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego
  • Członek Rady Muzeum UW