We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Paweł Poławski, prof. ucz.

logo_orcid   logo_pbn   logo_researchgate  
pracownik
profesor uczelni

Contact
polapaw@is.uw.edu.pl
Pokój: 201, 306

Terminy dyżurów


Scientific activity

2021 – profesor uczelni, Wydział Socjologii UW

2008 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2002 – magister, Instytut Socjologii UW

Scientific interests

marginalność społeczna, polityka społeczna, socjologia problemów społecznych

Selected publications
  • Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna. Kalkulator kondycji podmiotów ekonomii społecznej, red. P. Poławski, D. Zalewski, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 2015.
  • P. Poławski, Skuteczność i współpraca. O ekonomii społecznej i rozwoju lokalnym, „Polityka Społeczna” 2015, nr 42 (11–12), s. 13–18.
  • P. Poławski, Reformy państwa opiekuńczego i wytwarzanie niepewności, „Polityka Społeczna” 2014, nr 41 (5–6), s. 9–13.
  • P. Poławski, Alteracje prostytucji: sex work i społeczna patologia, „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 2012, nr 13 (1), s. 264–283.
  • P. Poławski, Generacja prekariuszy na polskim rynku pracy, „Polityka Społeczna” 2012, nr 39 (9), s. 16–22.
  • P. Poławski, Prekariat: stabilizacja w gorszym segmencie rynku pracy, [w:] Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, red. M. Bednarski, K.W. Frieske, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 2012.
  • Trzeci Sektor: fasady i realia, red. P. Poławski, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 2012.
  • P. Poławski, Education and the Labor Market: The Case of Poland, [w:] Growing Gaps: Educational Inequality Around the World, red. P. Attewell, K.S. Newman, Oxford University Press 2010.
  • P. Poławski, Nierejestrowana gospodarka i społeczeństwo poza kontrolą, [w:] Polskie style życia. Między miastem i wsią, red. B. Łaciak, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 2010, s. 67–74.

Other

Kierownik studiów niestacjonarnych zaocznych na Wydziale Socjologii UW