We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Justyna Pokojska

logo_orcid   logo_pbn   logo_academia  
adiunktka

Contact
j.pokojska@uw.edu.pl
Pokój: 315

Terminy dyżurów


Scientific activity

2016 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2011 – magister, Instytut Socjologii UW

Scientific interests

Adiunktka na Wydziale Socjologii UW. Koordynatorka Programu „Jobs and Skills for the Future” w DELab UW. Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pasjonatka badań terenowych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół obszaru kompetencji cyfrowych i nowych zawodów przyszłości. Analizuje rynek pracy z perspektywy kobiecej i popularyzuje wyniki swoich badań, by walczyć z nierównościami i stereotypami zawodowymi.

Od 2015 roku związana z DELab UW, w ramach którego realizuje projekty dla partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego (m.in. Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, Warszawski Instytut Bankowy, Orange, gumtree.pl) łącząc wiedzę akademicką z podejściem biznesowym. Gospodyni audycji „Efekt Sieci” w Radiu Kampus (dostępnej także na Spotify), w której rozmawia o transformacji cyfrowej i jej konsekwencjach dla rynku pracy, relacji międzyludzkich i kondycji jednostki w świecie nowych wyzwań technologicznych. Stała gościni audycji radiowych (m.in. TOK FM, Radio Nowy Świat, Radio Zet, Czwórka, Polskie Radio), autorka w dziale Opinie Magazynu Forbes.

Selected publications
  • J. Pokojska, Pokolenie równoległych światów, Raport DELab UW dla Digital University, 2021.
  • J. Pokojska, Przyszłość pracy w sektorze finansowym, Raport DELab UW dla Sektorowej Rady ds. Kompetencji, 2020.
  • J. Pokojska, P. Hut, Polskie władze wobec potrzeb edukacyjnych Polaków na pograniczach Litwy, Białorusi i Ukrainy po 1989 roku, w: Historia ojczysta i regionalizm na pograniczach, red. K. Nowak, J. Szymeczek J, Cieszyński Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Cieszyn, 2020.
  • J. Pokojska, Kobiety w „męskich” zawodach, Raport DELab UW dla Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, 2018.
  • J. Pokojska, Granice na pograniczu? Przypadek pogranicza polsko-słowackiego. Sromowce Niżne – Czerwony Klasztor, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2017, ISBN 978-83-7383-909-0.
  • J. Pokojska, Participation of the Vietnamese Community in Poland in the Socio-Political Life at the Local Level: Present Situation and Prospects for the Future, “Central and Eastern European Migration Review” 2017, Vol. 6, No. 2.
  • J. Pokojska, Pienińskie pogranicze polsko-słowackie – w stronę transgranicza?, w: “Sąsiedztwa III RP – Słowacja. Zagadnienia Społeczne”, red. M. Dębicki, J. Makaro J., Wydawnictwo Gajt 2017. ISBN 978-83-62584-94-9.
  • J. Pokojska, Rak piersi nie ma metryki, Raport DELab UW dla Braster i OnkoCafe.
  • J. Pokojska, Zawód: Prezeska! Diagnoza przedsiębiorczości kobiet, Raport DELab UW dla Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet 2017.

Other

  • Koordynatorka programu Jobs & Skills for the Future w DELab UW