We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Adam Ostolski, Ph.D.

logo_orcid   logo_pbn   logo_researchgate   logo_academia   logo_google_scholar   logo_wikipedia  
pracownik
adiunkt

Contact
ostolskia@is.uw.edu.pl
Pokój: 306

Terminy dyżurów


Scientific activity

2011 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2004 – magister, Instytut Filozofii UW

2002 – magister, Instytut Socjologii UW

Scientific interests

socjologia medycyny, ruchy społeczne, analiza dyskursu, socjologia publiczna

Selected publications
 • A. Ostolski, Gra w antykomunizm: Przyczynek do analizy dyskursu, “Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa” 2021, nr 2(13): 99-124. https://doi.org/10.26343/0585556X21306.
 • A. Ostolski, Sztuka jako polityka prowadzona innymi środkami, w: Skuteczność sztuki, red. T. Załuski, Muzeum Sztuki w Łodzi 2014. https://msl.org.pl/media/system/przegladarka-plikow/skutecznosc_sztuki.pdf
 • A. Ostolski, Dyskurs u władzy: Filozofia polityczna Michela Foucaulta, “Etyka” 2013, nr 36, s. 159-172. https://doi.org/10.14394/etyka.411
 • A. Ostolski, Płeć, kino i “sprawiedliwość okresu przejściowego, w: Jednostka zakorzeniona? Wykorzeniona?, w: Studia i analizy Instytutu Socjologii UW, red. A. Lompart, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2010. https://doi.org/10.31338/uw.9788323511861.
 • A. Ostolski, Spiskowcy i gorszyciele: Judaizowanie gejów w polskim dyskursie prawicowym, w: Jak się dzielimy i co nas łączy? Przemiany więzi i wartości we współczesnym społeczeństwie polskim, red. M. Głowacka-Grajper, E. Nowicka-Rusek, NOMOS 2007.
 • A. Ostolski „Przestrzeń muzeum i polityka traumy”. Kultura i Społeczeństwo 53, nr 3: 67–87.
 • A. Ostolski „Public memory in transition: Antisemitism and the memory of World War II in Poland, 1980-2010”. [W:] Antisemitism in an Era of Transition: Continuities and Impact in Post-Communist Poland and Hungary, red. François Guesnet, Gwen Jones, Peter Lang, 2014.
 • A. Ostolski (red.). Kościół, państwo i polityka płci. Warszawa: Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla, 2010. https://pl.boell.org/sites/default/files/kosciol_panstwo_i_polityka_plci.pdf.
 • A. Ostolski „Krótki kurs historii ruchu ekologicznego w Polsce”. [W:] Ekologia. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2009.
 • A. Ostolski „Ökologie, Demokratie und Moderne: Umweltproteste in Polen seit 1989”. [W:] Legitimation und Protest: Gesellschaftliche Unruhe in Polen, Ostdeutschland und anderen Transformationsländern nach 1989, red. Dieter Bingen, Maria Jarosz, Peter Oliver Loew, Harrassowitz Verlag, 2012.

Projects

Completed projects

2018–2019: udział w badaniach w ramach projektu Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska współfinansowanego przez Unię Europejską. Współautorstwo diagnoz i rekomendacji oraz strategicznego planu działań Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Słupsku na lata 2019–2025+ ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji. Zespół autorski: Wojciech Kłosowski, Adam Ostolski, Justyna Przywojska, Piotr Tubelewicz. Kierownik projektu: Wojciech Kłosowski.

Other

 • członek zarządu Polskiego Towarzystwa Genderowego
 • skarbnik Zarządu Głównego w Polskim Towarzystwie Socjologicznym (2021-2024)
 • członek w Radzie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (2024-2028)