We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. Lech Nijakowski, prof. ucz.

logo_orcid   logo_pbn   logo_researchgate   logo_academia   logo_google_scholar   logo_wikipedia  
pracownik
profesor uczelni

Contact
nijakowskil@is.uw.edu.pl
Pokój: 212

Terminy dyżurów


Scientific activity

2019 – profesor uczelni

2014 – doktor habilitowany, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2005 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2003 – magister, Instytut Filozofii UW

2001 – magister, Instytut Socjologii UW

Scientific interests

studia nad ludobójstwem, socjologia etniczności, socjologia konfliktu, socjologia historyczna, studia nad pamięcią zbiorową, analiza dyskursu, współczesne teorie socjologiczne

Selected publications
 • L. Nijakowski, Genocidal Bifurcations: The Innocent Sources of Criminal Choices, „Civitas. Studia z Filozofii Polityki” 2018, nr 22, s. 143-165.
 • L. Nijakowski, Ludobójstwo. Historia i socjologia ludzkiej destrukcyjności. Popularne wprowadzenie, Wydawnictwo Iskry 2018.
 • L. Nijakowski, Świat po apokalipsie. Społeczeństwo w świetle postapokaliptycznych tekstów kultury popularnej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2018, ss. 358 [ISBN 978-83-7383-925-0]. Wydanie drugie: Warszawa 2019.
 • L. Nijakowski, Die polnische Erinnerungspolitik, „Jahrbuch Polen 2017”, Band nr 28, Politik, hrsg. v. Deutschen Polen-Institut Darmstadt, Wiesbaden 2017, s. 29-48.
 • L. Nijakowski, Die Politik des polnischen Staates gegenüber den nationalen und ethnischen Minderheiten, „Jahrbuch Polen 2016”, Band 27, Minderheiten, hrsg. v. Deutschen Polen-Institut Darmstadt, Wiesbaden 2016, s. 19-37.
 • L. Nijakowski, Fighting for Victim Status: Polish Debates on Genocide and the Collective Memory of World War II, w: World War II and Two Occupations: Dilemmas of Polish Memory, red. Anna Wolff-Powęska and Piotr Forecki, Peter Lang 2016, s. 39-60.
 • L. Nijakowski, Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2013.
 • L. Nijakowski, Pornografia. Historia, znaczenie, gatunki, Wydawnictwo Iskry 2013.
 • L. Nijakowski, Discrimination Against Minorities in Poland on the Basis of History. The Case of the Memory Collective „Grandfather in the Wehrmacht”, „International Journal of Sociology” 2009, vol. 39, no. 3, s. 38–57.
 • L. Nijakowski, Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008.
 • L. Nijakowski, Smaragdus Europae. Schlesische Erinnerungsgemeinschaften und diskursive Reproduktion der polnischen Nation, „Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Ponischen Akademie der Wissenschaften”, „Historie Erinnern. Historie Erzählen” 2008, Folge 2 2008/2009, s. 170-190.
 • L. Nijakowski, Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, SCHOLAR 2006.
 • L. Nijakowski, Monument Wars and the Pursuit of Symbolic Dominion over a Territory. Analysis Based on the Case of Germans in Poland, „International Journal of Sociology” 2006-7, vol. 36, no 4, s. 27-44.
 • L. Nijakowski, : Dyskursy o Śląsku. Kształtowanie śląskiej tożsamości regionalnej i narodowej w dyskursie publicznym, Interdyscyplinarne Koło Nauk o Społeczeństwie i Kulturze, Instytut Socjologii UW 2002, s. 227.

Other

Członek redakcji „Przeglądu Humanistycznego”, „Studiów Socjologiczno-Politycznych. Seria Nowa” oraz „Zdania”