We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

prof. dr hab. Mirosława Marody

logo_orcid   logo_pbn   logo_researchgate   logo_academia   logo_google_scholar  
pracownik emerytowany
profesor

Scientific activity

1994 – profesor nauk humanistycznych

1985 – habilitacja, Wydział Filozofii i Socjologii UW

1974 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW
doktor, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

1970 – magister, Instytut Socjologii UW

Scientific interests

społeczeństwo ponowoczesne, społeczeństwo polskie, społeczna historia jednostki

Selected publications
  • 2017: Wartości w świecie postspołecznym, „Zarządzanie Publiczne” 39 (1), s. 49–55.
  • 2017 (współaut. S. Mandes): Polish Religious Values as Reflected in the European Values Study, [W:] S. Ramet, I. Borowik (red.), Religion, Politics, and Values in Poland: Continuity and Change Since 1989 (s. 231–256), New York: Palgrave Macmillan.
  • 2016: Czy koniec świata społecznego? [W:] W. Morawski (red.), Wobec wyzwań jutra (s. 342–358), Warszawa: Wolters Kluwer.
  • 2014: Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Warszawa: SCHOLAR.
  • 2014: O społecznym zakorzenieniu kultury uniwersytetu, „Nauka”, 62 (2), s. 27–32.