We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. Mikołaj Lewicki

logo_orcid   logo_pbn   logo_researchgate   logo_academia   logo_google_scholar   logo_wikipedia  
pracownik
adiunkt

Contact
m.lewicki@uw.edu.pl
Pokój: 306

URLOP do 30.09.2024

Terminy dyżurów


Scientific activity

2020 – habilitacja, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2008 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2000 – magister, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW

Scientific interests

socjologia gospodarcza i socjologia ekonomii, teorie i badania komunikacji, socjologia czasu, socjologia miasta

Selected publications
 • 2019: Społeczne życie hipoteki, 1–335, WN Scholar.
 • 2018: Małgorzata Jacyno, Tomasz Kukołowicz, Mikołaj Lewicki, Kultura na peryferiach, Narodowe Centrum Kultury.
 • 2018: Przyszłość nie może się zacząć. Polskie dyskursy transformacyjne z perspektywy teorii modernizacji i teorii czasu społecznego, 1–440, WN Scholar.
 • 2016: Klasy w postnarodowych społeczeństwach. Socjologia klas według Michele Lamont, „Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa”, 1–2 (05), WN Scholar,  31–54.
 • 2016: Maciej Gdula, Mikołaj Lewicki, Przemysław Sadura, Analiza klas po Bourdieu, numer tematyczny półrocznika „Studia Socjologiczno-Polityczne”, nr 1–2 (05), Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski/WN Scholar, 11–100.
 • 2015: Mikołaj Lewicki, Sławomir Mandes, Changing frameworks of national identity in post-communist Poland [w:] Religion and National Identities in an Enlarged Europe, red. Spohn W., Koenig M., Knoebl W., Londyn: Palgrave.
 • 2015: Wycenić ideę. Z rynku sztuki na Giełdę i z powrotem. Analiza procesów wartościowania i uwspółmierniania na przykładzie rynku sztuki, „Psychologia ekonomiczna” nr 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 5–24.
 • 2014: <> Procesy finansjalizacji i polska gospodarka, „Prakesologia” 155, Warszawa: IFiS PAN, Akademia Leona Koźmińskiego, 125–173.
 • 2014: Kapitalizm na swoim. Rozwój rynku kredytów hipotecznych w Polsce jako proces finansjalizacji gospodarstw domowych, „Poiltyka społeczna” 5–6 (482/483), 05/06, Warszawa: MPiPS, 35–40.
 • 2014: Capitalism on its own. Development of Mortgage Market in Poland as a Process of Households  Financialization, „Social Policy” No. 1 (10), Warsaw: MPiPS.
 • 2013: Rozwój gospodarczy i zachowania gospodarcze [w:] Współczesne społeczeństwo polskie. Podręcznik akademicki, red. Sikorska M., Giza-Poleszczuk A., s. 485–521, Warszawa: PWN.
 • 2011: Mikołaj Lewicki, Mirosława Marody, Przemiany ideologii pracy [w:] Kultura i gospodarka, Jacek Kochanowicz, Sławomir Mandes, Mirosława Marody, WN Scholar.

Projects

Completed projects
 • 2016-2017: Kultura na peryferiach, projekt badawczy finansowany za środków Narodowego Centrum Kultury, współkierujący projektem badawczym
 • 2014-2015: Kultura i rozwój projekt badawczy, finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium kultury”; kierownik projektu badawczego
 • 2013-2014: Praktyki kulturowe klasy ludowej, projekt badawczy, finansowany ze środków programu Obserwatorium Kultury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; współkierujący projektem badawczym
 • 2013-2014: Jak pokolenie Y zmienia doświadczenie posiadaczy polis komunikacyjnych w Europie Środkowowschodniej?, konsorcjum Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i firmy Audatex Polska, projekt sfinansowany przez międzynarodową korporację; współkierujący badaniami

Other

Osiągnięcia związane z popularyzacją nauki i współpracą z organizacjami stanowiącymi otoczenie społeczne uniwersytetu:

 • 2016 – 2019: Kierownictwo w projektach badawczo-strategicznych, związanych z definiowaniem misji społecznej warszawskich teatrów; prowadzenie kompleksowych projektów badawczych dla pięciu teatrów miejskich, prowadzone na zlecenie Biura Kultury, Urzędu Miasta St. Warszawa we współpracy z Fundacją „Stocznia”;
 • Kierowanie zespołem badawczym, który opracował kompleksową diagnozę – mapę społeczną regionu dzielnicy Gocław (tzw. Gocławia Południowego),
 • Kierowanie zespołem badawczym i eksperckim, budującym tzw. stronę społeczną w pilotażowych procesach projektu „Osiedla Warszawy”, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Urzędu Miasta St. Warszawa