We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. Julia Kubisa, prof. ucz.

logo_orcid   logo_pbn   logo_researchgate   logo_academia  
pracownik
profesor uczelni

Contact
kubisaj@is.uw.edu.pl
juliakubisa@gmail.com
Pokój: 306

URLOP do 30.09.2024

Terminy dyżurów


Scientific activity

2019 – habilitacja, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2011 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW
2004 – magister, Instytut Socjologii UW

Scientific interests

 • upłciowiony podział pracy, zawody sfeminizowane i zmaskulinizowane, relacje między pracą produkcyjną a reprodukcją społeczną
 • indywidualne doświadczenia pracy, jakość miejsc pracy
 • perspektywa intersekcjonalna w badaniach nad pracą
 • protesty i strategie oporu w sektorze opieki
 • przemiany usług publicznych i zbiorowe stosunki pracy

Selected publications

Projects

Completed projects
 • Wrzesień 2017 – wrzesień 2019: Równość na UW – kierowniczka projektu prowadzonego    przez Uniwersytet Warszawski w ramach realizacji strategii HR Excellence in Research
 • Styczeń 2015 – wrzesień 2016: Experienced Researcher w projekcie Marie Curie Initial Training Network: ChangingEmployment. Postdoc na University of Gothenburg w Szwecji. www.changingemployment.eu Obszar badawczy: Theme 3 ‘Employee Wellbeing and Work Life Quality’ FP7 finansowany przez Komisję Europejską
 • Czerwiec – wrzesień 2013: ekspertka krajowa. Badanie i raport dla UNI Europa Post and Logistics na temat liberalizacji i prywatyzacji rynku usług pocztowych oraz wpływie na zatrudnienie i warunki pracy. Koordynacja projektu: Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt w Wiedniu (FORBA) http://forba.at/en/index.html
 • Kwiecień 2012 – marzec 2015: badaczka w projekcie COPE: Combating Poverty in Europe VIIth Frame Program (FP7) http://cope-research.eu Projekt koordynowany przez Jean Monnet Centre for Europeanization and Transnational Regulations, University of Oldenburg. Badaczka w zespole kierowanym przez prof. Wiesławę Kozek, IS UW
 • Grudzień 2011 – grudzień 2012: ekspertka krajowa w projekcie Precarious work amongst students in Europe (PRECSTUDE) koordynowanym przez Working Lives Research Institute (London Metropolitan University, UK), dla Komisji Europejskiej (DG Employment).
 • Styczeń – luty 2012: ekspertka krajowa w projekcie International mobility of health care workers. Impact on trade unions; projekt koordynowany przez University of Hertfordshire, UK, na zamówienie EPSU.

Other

Na Wydziale Socjologii UW pełnię funkcję pełnomocniczki ds. równości.

Od kwietnia 2018 pracuję na stanowisku głównej specjalistki ds. równouprawnienia na UW, gdzie zajmuję się wdrażaniem rozwiązań równościowych w działalności Uniwersytetu Warszawskiego oraz realizacją strategii HR Excellence in Research, a także prowadzę badania na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego.

Wraz z dr Anną Cybulko, Rzeczniczką Akademicką UW (Ombudsman), przygotowałam:

 • Plan Równości Płci dla UW na lata 2020-2023 – pionierski, pierwszy tego typu w Polsce dokument strategiczny na temat kompleksowych działań mających na celu wzmocnienie równości i różnorodności na Uniwersytecie Warszawskim. Dokument został stworzony na podstawie kierowanego przeze mnie kompleksowego projektu badawczego „Równość na UW”, prowadzonego w latach 2017-2019 (badania jakościowe, ilościowe, dane zastane, wywiady eksperckie, konsultacje warsztatowe).
 • Procedurę Antydyskryminacyjną – formalne postępowanie skargowe w przypadkach dyskryminacji i molestowania seksualnego
 • Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego – poradnik dla osób pracujących i studiujących o tym jak stworzyć bezpieczne środowisko pracy i nauki i gdzie zgłosić się w razie problemów.
 • kampanię społeczną Wszyscy Jesteśmy Równoważni, obejmującą filmik promocyjny, plakaty oraz filmiki edukacyjne (w dwóch wzięłam udział) na temat równości, różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji.

Mam pod swoją opieką dwa działania IDUB – Inicjatywa Doskonałości w zakresie wzmacniania równości i przeciwdziałania dyskryminacji oraz jestem członkinią zespołu eksperckiego ds. różnorodności miasta st. Warszawy.

Privately

wyróżnienie w VII Edycji konkursu fotograficznego Przeglądu Socjologii Jakościowej “WSZYSTKO NA SPRZEDAŻ” za Projekt “KWK Makoszowy. Codzienność kopalni przed likwidacją” https://www.academia.edu/31733096/Fotoesej_socjologiczny_KWK_Makoszowy_Codzienność_kopalni_przed_likwidacją