We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

prof. dr hab. Jarosław Kilias

logo_orcid   logo_pbn   logo_researchgate  
pracownik
profesor

Contact
jkilias@is.uw.edu.pl
Pokój: 212

Terminy dyżurów


Scientific activity

2020 – profesor nauk humanistycznych

2005 – habilitacja, Wydział Filozofii i Socjologii UW

1997 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

1991 – magister, Instytut Socjologii UW

Scientific interests

historia socjologii, socjologia historyczna, socjologia wojska, wojny i konfliktów zbrojnych

Selected publications
 • 2017: Goście ze Wschodu. Socjologia polska lat sześćdziesiątych XX wieku a nauka światowa. Kraków: NOMOS.
 • 2016: „Sources of Social Power” Michaela Manna, neoweberowska socjologia historyczna i jej polskie echa. „Studia Socjologiczne” 56 (1), s. 269–287.
 • 2013: Is There Any Sociological Tradition of Social Memory Research? The Polish and the Czech Case. „Polish Sociological Review” 21 (3), s. 297–316.
 • 2012: Jak socjologowie opowiadali o socjologii. Dwa studia. Warszawa: Wydawnictwa UW.
 • 2011: Maurice Halbwachs and Social Memory Studies: On Two Translations and Their Contexts. „Historická sociologie – Historical Sociology”, nr 2/2011, s. 107–114.
 • 2011: Sociological Traditions in the Polish Textbooks of the Communist Period. „Comparative Sociology” 10 (5), s. 766–780.
 • 2004: Wspólnota abstrakcyjna. Zarys socjologii narodu. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • 2000: Narodowość jako problem naukowy. Naród w socjologii czeskiej okresu międzywojennego. Warszawa: Scholar.
 • 1998: Naród a idea narodowa: nacjonalizm T.G. Masaryka. Warszawa: Scholar.

Other

 • Członek redakcji lub rad redakcyjnych w czasopismach „Polish Sociological Review”, „Roczniki Historii Socjologii” oraz „Historická sociologie – Historical Sociology”.
 • Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.