We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. Anna Kiersztyn, prof. ucz.

logo_orcid   logo_pbn   logo_researchgate   logo_academia  
pracownik
profesor uczelni

Contact
chaber@is.uw.edu.pl
Pokój: 201

Terminy dyżurów


Scientific activity

2018   – habilitacja, Wydział Filozofii i Socjologii UW

Tytuł osiągnięcia: “Niepewność zatrudnienia i underemployment w Polsce: przejawy i interpretacje problemu”.

2005  – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

Tytuł rozprawy doktorskiej: “Czynniki ekonomiczne w wyjaśnianiu terytorialnego zróżnicowania przestępczości”, promotor prof. Kazimierz W. Frieske.

2000  – magister, Instytut Socjologii UW

Tytuł pracy magisterskiej: “Bon edukacyjny: kontrowersje i realia”, promotor prof. Kazimierz W. Frieske.

Scientific interests

nierówności na rynku pracy i ich dynamika, prekaryzacja zatrudnienia, metodologia harmonizacji danych kwestionariuszowych

Selected publications
 • Kiersztyn, Anna (2021). Who moves from fixed-term to open-ended contracts? Early careers on a segmented labour market. Acta Sociologica 64(2): 198-214. . DOI: 10.1177/0001699320920910.
 • Tomescu-Dubrow, Irina, Joshua Kjerulf Dubrow, Anna Kiersztyn, Katarzyna Andrejuk, Marta Kołczyńska, Kazimierz M. Slomczynski (2019). The Subjective Experience of Joblessness in Poland. Springer.
 • Kiersztyn, Anna (2018). Labour market precarity and political alienation. Przegląd Socjologiczny / Sociological Review 67(3): 35-61.
 • Kiersztyn, Anna (2017). Non-standard employment and subjective insecurity. How can we capture job precarity using survey data? w: Precarious Work, Research in the Sociology of Work Series, red. Arne Kalleberg, Steven Vallas, Emerald Publishing, str. 91-122.
 • Kiersztyn, Anna (2017). Voice and Insecurity. Civic and Political Participation Among Members of the ‘Precariat’, w: Civil Society Revisited: Lessons from Poland, red. Kerstin Jacobsson i Elżbieta Korolczuk, Berghahn Books, str. 200-228.
 • Kiersztyn, Anna, Danuta Życzyńska-Ciołek, Kazimierz M. Slomczynski (red., 2017). Rozwarstwienie społeczne: zasoby, szanse i bariery. Polskie badanie Panelowe POLPAN 1998–2013, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Kiersztyn, Anna (2016). Fixed-Term Employment and Occupational Position in Poland: The Heterogeneity of Temporary Jobs, European Sociological Review 32(6): 881-894, DOI: 10.1093/esr/jcw044.
 • Kiersztyn, Anna (2016). Which Clouds have Silver Linings: Fixed-term Employment, Psychological Distress, and Occupational Position in Poland, International Journal of Sociology 46(4): 264-287, DOI: 10.1080/00207659.2016.1246295.
 • Kiersztyn, Anna (2015). Solidarity Lost? Low Pay Persistence During the Post-Communist Transition in Poland. Polish Sociological Review 4(192): 493-509.
 • Kiersztyn, Anna (2013). Stuck in a mismatch? The Persistence of Overeducation During Twenty Years of the Post-Communist Transition in Poland, Economics of Education Review 32(1): 78-91, DOI: 10.1016/j.econedurev.2012.09.009.

Projects

Projects in progress
 • od 2018 wykonawca w projekcie „Wielowymiarowe biografie i struktura społeczna: Polska 1988-2018”. Grant NCN OPUS 13 nr 2017/25/B/HS6/02697, realizowany w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Kierownik projektu: Kazimierz M. Słomczyński. Informacje o projekcie: www.polpan.org.