We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Nowe perspektywy dialogu: technologie informatyczne w procesach decyzyjnych

Grant-awarding entity: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Project website: http://www.wdialogu.uw.edu.pl/

Nowe perspektywy dialogu: technologie informatyczne w procesach decyzyjnych

ABSTRACT

Na podstawie wyników badań dotyczących praktyk samorządowych w zakresie realizacji konsultacji społecznych oraz zastosowania narzędzi internetowych w urzędach miast, opracowano model działania oprogramowania wDialogu. Funkcje oprogramowania zostały zaplanowane i zaimplementowane w odpowiedzi na rozpoznane problemy, dylematy i napięcia między różnymi oczekiwaniami urzędników, a także w odniesieniu do norm i standardów deliberacji. Projekt został zrealizowany przez sześciopodmiotowe konsorcjum, którego CD było liderem. Przeprowadzono testy i pilotaż zastosowania oprogramowania wDialogu w dziewięciu gminach. Oprogramowanie jest wdrażane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz zostało przekazane na mocy umowy o współpracy Związkowi Miast Polskich. Proces projektowania oprogramowania wDialogu, a także pilotaż narzędzi IT, zostały przedstawione przez zespół projektu w książce ICT for Dialogue and Inclusive Decision-Making.