We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

DisTerrMem – Memory Across Borders: Dealing with the Legacy of Disputed Territories

Grant-awarding entity: Komisja Europejska

Komisja Europejska

Project website: https://www.disterrmem.eu/

DisTerrMem – Memory Across Borders: Dealing with the Legacy of Disputed Territories

ABSTRACT

Memory Across Borders: Dealing with the Legacy of Disputed Territories (DisTerrMem) to projekt skupiający międzynarodowy zespół badaczy z sześciu organizacji, którzy wspólnie pracują nad zbadaniem konkurencyjnych wspomnień dotyczących spornych terytoriów. To projekt dla naukowców i partnerów nieakademickich, którzy będą współtworzyć innowacyjne, ponadnarodowe, interdyscyplinarne i wielopoziomowe podejście do tego palącego problemu. Przyjmując interdyscyplinarne podejście oparte na współpracy, spotkaniach i szkoleniach będą dzielić się i poszerzać interdyscyplinarną wiedzę. Metody dzielenia się wiedzą będą obejmować interdyscyplinarne serie seminariów, współtworzenie przeglądów literatury i wspólnych ram metodologicznych i teoretycznych, organizację konferencji wewnętrznych i szkół letnich, produkcję współautorskich publikacji naukowych, a także międzynarodową konferencję. Działania te ułatwią współtworzenie nowego teoretycznego i metodologicznego podejścia do istotnego problemu. Radzenie sobie z konkurencyjnymi i często antagonistycznymi wspomnieniami spornych terytoriów pozostaje pilnym wyzwaniem nie tylko w UE, ale na całym świecie. Jednak rozwiązaniem takich napięć niekoniecznie jest sformułowanie „wspólnej” pamięci o takich terytoriach, co i tak może okazać się trudne do osiągnięcia. Jak zauważa niedawny raport Parlamentu Europejskiego, podczas gdy pamięć historyczna jest już kwestionowana na poziomie krajowym, poza ramami narodowymi „postrzeganie przeszłości okazuje się tym bardziej heterogeniczne i problemy z posiadaniem pamięci zbiorowej a nawet definiowanie wspólnych punktów historycznych jest zwielokrotnione”. Badacze biorący udział w tym projekcie przejdą szkolenie niezbędne do sprostania wyzwaniu zarządzania konkurującymi pamięciami spornych terytoriów w trzech kluczowych regionach (Europa, Azja Południowa i Południowy Kaukaz), zapewniając wgląd w najlepsze praktyki, które będą przydatne dla decydentów na poziomie krajowym i ponadnarodowym, grupom społeczeństwa obywatelskiego i praktykom kultury. Spory terytorialne są głównymi przyczynami konfliktów międzynarodowych. Ich wpływ na społeczeństwa i jednostki jest odczuwalny jeszcze długo po politycznym rozwiązaniu konfliktu. Sposób, w jaki przeszłość jest zbiorowo pamiętana i rozumiana, odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu obecnych perspektyw i tożsamości społeczności, kultur i jednostek. To z kolei wpływa na potencjał przyszłego dialogu, zrozumienia i pokoju.