We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Udział obywateli w samorządzie: europejskie normy deliberacji i ich znaczenie dla prowadzenia konsultacji społecznych w Niemczech i w Polsce

Grant-awarding entity: Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki

ABSTRACT

Celem projektu jest zbadanie znaczenia wartości i norm właściwych dla modelu deliberacji, do których odwołują się w swoich dokumentach instytucje Unii Europejskiej, dla działań samorządu lokalnego realizującego zadania związane z konsultacjami społecznymi w Niemczech i w Polsce. W szczególności będzie nas interesować aspekt porównawczy dotyczący praktyk w niemieckich i polskich urzędach oraz kształtujące je czynniki. W projekcie zajmiemy się konsultacjami społecznymi ze względu na to, że są one zinstytucjonalizowanym kanałem komunikacji między samorządem i członkami społeczności lokalnych. Z kolei nawiązania do deliberacji są uzasadnione poszukiwaniem w naukach społecznych i politycznych sposobu na podniesienie jakości konsultacji społecznych, a przez to wzmocnienia legitymizacji procesów decyzyjnych oraz instytucji demokracji przedstawicielskiej. Projekt rozpoczniemy od przygotowania szczegółowych wytycznych na potrzeby badania, najpierw, dokumentów UE dotyczących konsultacji społecznych i deliberacji, a następnie praktyk urzędników w obszarze konsultacji społecznych w niemieckich i polskich samorządach. Ważnym elementem projektu będzie eksperyment angażujący urzędników w wykonanie zadań polegających na symulowanym przygotowaniu i realizacji konsultacji społecznych z wykorzystaniem otwartoźródłowego oprogramowania wDialogu. W rezultacie realizacji projektu zidentyfikujemy rutynowo wykorzystywane w samorządach procedury konsultacji społecznych i odniesiemy je do modelowych rozwiązań, w tym do wyników analizy regulacji i rekomendacji UE. Wytłumaczymy instytucjonalne i inne czynniki odpowiedzialne za różnice w postrzeganiu konsultacji społecznych i działaniach urzędników w Niemczech i w Polsce. Na tej podstawie opracujemy wytyczne dla optymalizacji oprogramowania wDialogu na potrzeby wsparcia urzędników w obydwu krajach w ich zadaniach dotyczących konsultacji społecznych.