We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Karolina Sztandar-Sztanderska

logo_pbn  
adiunkt

Kontakt

Katedra Socjologii Ekonomicznej i Spraw Publicznych

room 306

k.sztanderska@gmail.comDyżury
urlop naukowy – możliwość rozmowy po wcześniejszym kontakcie mailowym

Działalność naukowa

2005 – magister filozofii, Université Nancy 2 (Francja)

2007 – magister socjologii, Instytut Socjologii UW

2015 – doktor socjologii, Centre de Recherches Internationales, Sciences Po de Paris, Instytut Socjologii UW (podwójny dyplom, fr. co-tutelle)

Zainteresowania naukowe

biurokracje i organizacje pierwszego kontaktu (ang. street-level bureaucracy/organisation), algorytmy i technologie informacyjne w polityce publicznej, nierówności w dostępie do usług publicznych, polityka rynku pracy i polityka społeczna, socjologia i antropologia polityki publicznej, socjologia i antropologia organizacji, socjologia i antropologia nauki, socjologia pracy

Wybrane publikacje

KSIĄŻKI:
2016: Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

2010: Teoria praktyki i praktyka teorii. Wstęp do socjologii Pierre’a Bourdieu, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

 

REDAKCJA NUMERÓW TEMATYCZNYCH: 
2018: „Państwo na co dzień. Etnografia polityk publicznych wobec grup zmarginalizowanych we Francji”, numer tematyczny „Kultura i rozwój” 1 (6).

2015: (Karolina Sztandar-Sztanderska, Sławomir Mandes (red.)) „Lokalna Polityka Społeczna”, „Polityka społeczna”, IPiSS, Warszawa.

 

RECENZOWANE ARTYKUŁY NAUKOWE:

2021: Sztandar-Sztanderska K., Kotnarowski M., Zieleńska M. Czy algorytmy wprowadzają w błąd? Metaanaliza algorytmu profilowania bezrobotnych stosowanego w Polsce. Studia socjologiczne 1 (240)
2020: Sztandar-Sztanderska K., Zieleńska M. What Makes an Ideal Unemployed Person? Values and Norms Encapsulated in a Computerized Profiling Tool. Social Work & Society 18 (1).
2018: Karolina Sztandar-Sztanderska, Marianna Zieleńska, Changing social citizenship through information technology, „Social Work & Society” 16 (2).

2018: Państwo na co dzień. Etnografia polityk publicznych wobec grup zmarginalizowanych we Francji, „Kultura i rozwój” 1 (6), s. 10–25.

2017: Czego nie widać? Literatura o polityce rynku pracy a praktyki urzędników pierwszego kontaktu, „Studia z Polityki Publicznej” 2 (14).

2016: Alexandra Filhon, Jérôme Deauvieau, Laure Verdalle, Agnès Pelage, Tristan Poullaouec, Cécile Brousse, Martine Mespoulet, Karolina Sztandar-Sztanderska, European Classification Project, „Comparative Sociology” vol. 15, issue 3.

2015: Usługi publiczne dla wszystkich i dla nikogo? Krytyczne studium wymogów administracji pracy, „Polityka społeczna”, numer tematyczny 1, IPiSS.

2015: Lavinia Bifulco, Carlotta Mozzana, Karolina Sztandar-Sztanderska, Marianna Zieleńska, Politiche di sostegno alle transizioni scuola-lavoro e promozione delle capacità, „Rivista Italiana di Politiche Pubbliche”.

2009: Activation of the unemployed in Poland: from policy design to policy implementation, „International Journal of Sociology and Social Policy” 29 (11).

 

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH:
2016: Christina Garsten, Kerstin Jacobsson, Karolina Sztandar-Sztanderska, Negotiating Social Citizenship at the Street-Level: Local Activation Policies and Individualization in Sweden and Poland [w:] M. Heidenreich, D. Rice, D. (red.), Integrating Social and Employment Policies in Europe: Active Inclusion and Challenges for Local Welfare Governance, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, s. 265–293.

2015: Karolina Sztandar-Sztanderska, Marianna Zieleńska, The Development of Capabilities of Young People in a Public-Private Programme [w:] Hans-Uwe Otto et al. (red.) Facing Trajectories from School to Work, Springer.

2011: Catherine Spieser, Karolina Sztandar-Sztanderska, The Mobilization That was Not. Explaining the Weak Politicization of the Issue of Unemployment in Poland [w:] The Mobilization of the Unemployed in Europe. From Acquiescence to Protest?, Palgrave-Macmillan: 247–275.

2010: Stéphane Portet, Karolina Sztandar-Sztanderska, Poland. Unemployment benefit: haunted by a lack of legitimacy [w:] Unemployment benefit systems in Europe and North America: reforms and crisis, ETUI: 261–280.

Inne

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE: 

WCZEŚNIEJSZE PROJEKTY BADAWCZE (wybrane):

 • LOCALISE: local words of social cohesion (7 FP EU);
 • WORKABLE: Making capabiilities work, (7 FP EU);
 • CAPRIGHT  Resources, Rights And Capabilities: In Search Of Social Foundations For Europe  (6 FP EU);
 • Quantifying Europe: genesis, instrumentation and compared appropriations of the process of harmonization of socio-economic classifications (EURéQUA).

WYJAZDY ZAGRANICZNE (wybrane):

 • Visiting researcher w Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE);
 • Visiting researcher w University of Oldenburg (Carl von Ossietzky Universität).

STYPENDIA I NAGRODY (wybrane):

 • Stypendium Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego (MNiSW) dla wybitnych młodych naukowców, 2015-2018;
 • Wyróżnienie IPiSS za najlepszą prace doktorską w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej, 2015;
 • Stypednium Mobilność Plus MNiSW;
 • Stypednium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej;
 • Stypendium Rządu Francuskiego na przygotowaniem polsko-francuskiej rozprawy doktorskiej, 2007-2010.

INNE (wybrane):

 • Recenzentka Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (od 2019 r.);
 • Członkini Rady Dyscypliny Nauki Socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim (powołana przez Rektora), (od 2019 r.);
 • Członkini advisory committe projektu Transforming the State-Citizen Relationship. The institutionalization of personal income tax in Poland after 1989, kierowanego przez Andrzeja Rycharda, IFiS PAN;
 • Członkini advisory committe  projektu Justice, Equity and Technologies Project, London School of Economics kierowanego przez Seeta Peña Gangadharan.