We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Jan Kujawski

Działalność naukowa

2016 – magister, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe

najnowsza historia polityczna, socjologia polityki, partie narodowe po 1989 r. w Polsce

Opiekun i tytuł koncepcji pracy doktorskiej

dr hab. Andrzej Waśkiewicz, prof. ucz.

Próby odtworzenia idei narodowej w Polsce po 1989 r.

Wybrane publikacje